• Uitdagende bedrijfsuitjes

  Voor uw personeelsfeesten richten wij ons op interactie, uitdaging en spanning. De standaard ‘Wie is de mol’ of ‘Diner games’ laten wij links liggen. Wij bieden u de volgende stap van entertainment!
 • Inspirerende teambuilding activiteiten

  Bij onze teambuilding worden de verborgen talenten van uw het team zichtbaar. De deelnemers worden op creatieve wijze aan het denken gezet, wat de groep als geheel ten goede komt!
 • Interactieve Trainingen

  In tegenstelling tot traditionele trainingen en evenementen nemen wij u mee naar de oude gildetijd. De deelnemers doen weer op ambachtelijke wijze kennis en ervaring op!.
 • 1
 • 2
 • 3

 

Privacy policy

 

Privacy- en cookiebeleid Plaisier Platform Challenge

Plaisier Platform Challenge geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Plaisier Platform Challenge. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.


Doeleinden gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens voor:

-        De totstandkoming en uitvoering van de gesloten overeenkomst(en), zoals bijvoorbeeld het aanschaffen van een product.

-        Servicedoeleinden: het opnnemen van contact en het beantwoorden van uw vragen via onze Contactpagina.

-        Marketingdoeleinden: het versturen van onze nieuwsbrief en diverse ontwikkeldoeleinden zoals het verbeteren van onze website n.a.v. metingen omtrent bijvoorbeeld onze nieuwsbrief.

-        In voorkomende gevallen kan Plaisier Platform Challenge op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

 

Welke gegevens verzamelt Plaisier Platform Challenge

Plaisier Platform Challenge verzamelt de volgende gegevens:

-        Persoonlijke gegevens: naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer

-        Betalingsgegevens bij afname van onze producten

-        Automatische gegevens: IP-adres, Cookie ID, klikgedrag en contact met onze klantenservice.

 

Aan welke partijen verstrekt Plaisier Platform Challenge uw persoonsgegevens

Plaisier Platform Challenge verstrekt alleen persoonsgegevens aan derden wanneer dat zorgvuldig gebeurt en noodzakelijk is voor de uitvoering van onze website. Alle persoonsgegevens worden veilig opgeslagen bij derden en niet gebruikt voor andere doeleinden. Wij verstrekken (een deel) van de persoonsgegevens aan de volgende partijen:

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft, zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Medewerkers hebben echter vanaf dat moment geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en de documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.


Uw rechten:

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

U heeft een inzage-, correctie-, beperkings-, overdraagbaarheids- en verwijderingsrecht. Deze verzoeken kunt u richten aan Plaisier Platform Challenge. U kunt contact met ons opnemen via ons online contactformulier. Vermeldt hierin duidelijk uw onderwerp en op welk recht u zich beroept. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.


Contactgegvens:

Plaisier Platform Challenge
Groen van Prinstererweg 115
3317SK Dordrecht

E: info@plaisier.com
U kunt ook gebruik maken van ons online contactformulier.

.